Aanbod

Je kan bij mij terecht in mijn praktijkruimte te Oostkamp (Moerbrugge),

Oedelemsestraat 58B.

Dit is gelegen bij Inge De Kimpe, kinesist.


Omdat het voor sommige mensen niet vanzelfsprekend is om naar een praktijk te komen, kan ik ook bij jou op huisbezoek komen.  Voor mensen die het moeilijk hebben te communiceren via gesprek, zoek ik mee naar een aangepast aanbod in combinatie met ondersteuning via mail.

Je kan als volwassene en jongvolwassene (16+) bij mij terecht rond:


*Algemene vragen zoals

  • ondersteuning in het maken van keuzes, in het ordenen van gedachten
  • gebeurtenissen in de thuissituatie zoals scheiding, samengesteld gezin, relationele vragen
  • gebeurtenissen in de werksituatie zoals herstructurering, ontslag, veranderde functie-inhoud
  • omgaan met stress, spanning of het gevoel overbevraagd te zijn
  • communicatiemoeilijkheden of (sociale) angst


 * Vragen die gerelateerd zijn aan het (vermoeden) van een diagnose autismespectrumstoornis (ASS)

  • psycho-educatie en omgaan met een diagnose autismespectrumstoornis: wat is ASS, wat betekent de diagnose voor mezelf of als familielid/partner
  • vermoeden van ASS: helpen uitzoeken of een diagnose-onderzoek gewenst is, helpen overbruggen van wachtlijsten, begeleiden van diagnose-proces
  • ondersteuning in praktische zaken: planning agenda/taken, studiebegeleiding, opmaken van verslaggeving/scriptie


* Vragen/ondersteuning gerelateerd aan het (vermoeden) van een verstandelijke of fysieke beperking bij jezelf of bij een familielid/partner


* Vragen/ondersteuning gerelateerd aan (langdurige) ziekte bij jezelf of bij een familielid/partner


Heb je een vraag die hierboven niet beschreven staat, aarzel dan niet mij te contacteren.  Via een eerste verkennend (intake)gesprek kan ik samen met jou bekijken of je bij mij, dan wel bij een andere instantie of persoon terecht kan.

Zelf doe ik geen diagnose-onderzoeken rond ASS en/of verstandelijke beperking.

Voor vragen rond omgaan met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische problematieken, zorgbemiddeling, woonbegeleiding, opvoedingsondersteuning e.d. kunt u terecht bij  gespecialiseerde diensten zoals vzw Victor, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Het Anker, Ampel e.d.

therapeut oostkamp

Op een kruispunt van beslissingen is het soms een steun te weten dat anderen daar ook zijn langsgekomen.

Rebecca Van Overbeke - Praktijk Het Kruispunt - Psychologisch Consulent - Oostkamp - Brugge - Zedelgem