Praktische informatie

Aanmelden


Omdat ik niet steeds telefonisch bereikbaar ben, kan je een bericht nalaten op de voicemail, mailen of het contactformulier invullen. Geen aanmeldingen per sms. Ik streef ernaar zo spoedig mogelijk contact met jou op te nemen om het eerste verkennend gesprek vast te leggen. In dat gesprek kunnen bekijken we hoe frequent een afspraak nodig is.  De duur van de totale begeleiding kan op dat moment nog niet worden vastgelegd.

Duur


Een gesprek duurt ca. 50 minuten. Na ieder gesprek wordt er contant betaald of via payconiq/bancontact app. 

 Prijs


Praktijk: 50 euro/gesprek


Huisbezoek: basisprijs 50 euro + verplaatsingsvergoeding

De verplaatsingsvergoeding is naargelang je woonplaats/plaats van afspraak.

Voor regio groot Brugge (Brugge + deelgemeentes), Oostkamp en Zedelgem is dit 5 euro/gesprek. 

Voor huisbezoeken buiten deze regio wordt er een kilometervergoeding gerekend conform het overheidstarief van 0,3653 euro per kilometer, gerekend vanaf afrit Oostkamp.

Eventuele parkeerkosten worden eveneens in rekening gebracht.


Voor eventuele tussentijdse ondersteuning per mail/telefoon spreken we een aangepaste vergoeding af, naargelang de frequentie van ondersteuning. 


Voor de opmaak van een verslag, overleg met externe diensten e.d. wordt 50 euro per uur aangerekend.

Annulaties


Afspraken kunnen niet zomaar verplaatst worden.  Indien een afspraak uitzonderlijk niet kan doorgaan, dan vraag ik je dit minstens 24u op voorhand te melden, anders wordt deze toch aangerekend.  Annulaties binnen de 24u moeten telefonisch verwittigd worden (niet via mail of sms).


Privacy


Mailverkeer, (externe) verslaggeving en notities (schriftelijk en/of digitaal) kunnen, samen met jouw contactgegevens, bijgehouden worden. Indien je mij contacteert, stem je hier automatisch in toe. Je hebt het recht toegang te vragen tot jouw gegevens. Met alles wat in het gesprek aan bod komt, wordt vertrouwelijk omgegaan, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Indien aangewezen en enkel in samenspraak met jou, kan er contact opgenomen worden of samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, diensten of personen.

Terugbetaling


Voor vragen omtrent terugbetaling wordt geadviseerd contact op te nemen met je ziekenfonds. Ik heb geen erkenning als psychotherapeut, ik heb geen RIZIV-erkenning.


Personen die over een Persoonsvolgend Budget (PVB) beschikken via het VAPH kunnen auticoaching via dit budget bekostigen.  Het is belangrijk eerst een contract op te stellen (bv. via een bijstandsorganisatie) en dit te laten goedkeuren door het VAPH.

Rebecca Van Overbeke - Praktijk Het Kruispunt - Psychologisch Consulent - Oostkamp - Brugge - Zedelgem