Praktische informatie

Algemeen

Aanmelden


Omdat ik niet steeds telefonisch bereikbaar ben, kan je een bericht nalaten op de voicemail, mailen of het contactformulier invullen. Ik streef ernaar zo spoedig mogelijk contact met jou op te nemen om een eerste gesprek vast te leggen. 

Privacy


Mailverkeer, (externe) verslaggeving en notities (schriftelijk en/of digitaal) kunnen, samen met jouw contactgegevens, bijgehouden worden. Indien je mij contacteert, stem je hier automatisch in toe. Je hebt het recht toegang te vragen tot jouw gegevens. Met alles wat in het gesprek aan bod komt, wordt vertrouwelijk omgegaan, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Indien aangewezen en enkel in samenspraak met jou, kan er contact opgenomen worden of samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, diensten of personen.

Annulaties


Afspraken kunnen niet zomaar verplaatst worden, ik reserveer de praktijkruimte en het afgesproken uur voor jou.  Indien een afspraak uitzonderlijk niet kan doorgaan, dan vraag ik je dit minstens 48u op voorhand telefonisch te melden (behalve bij overmacht), anders wordt deze volledig aangerekend.  


Psychologisch Consulent/Therapie/Coaching

Duur


Wanneer je na het eerste gesprek graag verder samenwerkt, kunnen bekijken we hoe frequent een afspraak nodig is.  De duur van de totale begeleiding kan op dat moment nog niet worden vastgelegd en de frequentie kan ook wisselen naargelang de behoefte.


Een gesprek in de praktijk of via skype/whatsapp duurt ca. 45 minuten. Na ieder gesprek wordt er contant betaald of via payconiq. 

Prijs


Praktijk of videogesprek: 60 euro/gesprek (45 min)


Huisbezoek (bij uitzondering en in overleg): basisprijs 60 euro + 10 euro verplaatsingsvergoeding (+ eventueel parkeerkosten).


Voor ondersteuning per mail/telefoon of voor de opmaak van een verslag/overleg met externe diensten/netwerkoverleg e.d. wordt de tijd gerekend die hiervoor wordt uitgetrokken, aan hetzelfde tarief.


Terugbetaling


Voor vragen omtrent terugbetaling wordt geadviseerd contact op te nemen met je ziekenfonds. 


Personen die over een Persoonsvolgend Budget (PVB) of Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) beschikken via het VAPH kunnen (auti)coaching/individuele begeleiding/assistentie door mezelf via dit budget betalen. 

Dit kan in overleg met voorziening waar je verblijft of door middel van een contract.


Heb je nog vragen bij de besteding van jouw PVB/PAB?

Praktijk Het Kruispunt werkt structureel samen met Ife Verhoeven; zij ondersteunt in jouw zoektocht naar een optimale zorg-op-maat.

Met een laagdrempelige, begeleidende en persoonlijke aanpak helpt ze meedenken over hoe je jouw budget het best kan besteden.

Meer info vind je op www.coaching-ife.be

Loopbaanbegeleiding 

Duur


Er is de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximum 30 minuten (per telefoon/skype).


De eerste loopbaancheque geeft je recht op 4u coaching die in minimum 2 sessies dient plaats te vinden (in de praktijk of via skype/whatsapp).

De tweede loopbaancheque geeft je recht op 3u coaching (in de praktijk of via skype/whatsapp). 


Hoe deze uren worden verdeeld, wordt in overleg bepaald.


Op het einde van het traject heb je recht op een nazorggesprek van 30 minuten.


Prijs


Beide cheques kosten je telkens 40 euro, wat neerkomt op 10 euro/uur voor de eerste cheque en 13,33 euro/uur voor de tweede cheque. 


Je dient zelf je loopbaancheques aan te vragen via de VDAB-website.


Deze cheques zijn een geldig betaalmiddel voor de gesprekken rond jouw loopbaan.


Opgelet: de cheques kunnen niet ingezet worden voor andere begeleidingsvormen.  


De tweede cheque kan pas aangevraagd worden na het afsluiten van de eerste.