Praktische informatie

Algemeen

Aanmelden


Omdat ik niet steeds telefonisch bereikbaar ben, kan je een bericht nalaten op de voicemail, mailen of het contactformulier invullen. Ik streef ernaar zo spoedig mogelijk contact met jou op te nemen om een eerste gesprek vast te leggen. 

Privacy


Mailverkeer, (externe) verslaggeving en notities (schriftelijk en/of digitaal) kunnen, samen met jouw contactgegevens, bijgehouden worden. Indien je mij contacteert, stem je hier automatisch in toe. Je hebt het recht toegang te vragen tot jouw gegevens. Met alles wat in het gesprek aan bod komt, wordt vertrouwelijk omgegaan, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Indien aangewezen en enkel in samenspraak met jou, kan er contact opgenomen worden of samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, diensten of personen.

Annulaties


Afspraken kunnen niet zomaar verplaatst worden, ik reserveer de praktijkruimte en het afgesproken uur voor jou.  Indien een afspraak uitzonderlijk niet kan doorgaan, dan vraag ik je dit minstens 48u op voorhand telefonisch te melden (behalve bij overmacht), anders wordt deze volledig aangerekend.  


Psychologisch Consulent/(Auti)coach/Counseling

Duur


Wanneer je na het eerste gesprek graag verder samenwerkt, kunnen bekijken we hoe frequent een afspraak nodig is.  De duur van de totale begeleiding kan op dat moment nog niet worden vastgelegd en de frequentie kan ook wisselen naargelang de behoefte.


Een gesprek in de praktijk of via skype/whatsapp duurt ca. 50 minuten. Na ieder gesprek wordt er contant betaald of via payconiq/bancontact app. 

Prijs


Praktijk of videogesprek: 50 euro/gesprek (50min)


Huisbezoek (bij uitzondering en in overleg): basisprijs 50 euro + verplaatsingsvergoeding (+ eventueel parkeerkosten).

De verplaatsingsvergoeding is naargelang je woonplaats/plaats van afspraak.

Voor regio groot Brugge (Brugge + deelgemeentes), Oostkamp, Beernem en Zedelgem is dit 5 euro/gesprek. 

Voor huisbezoeken buiten deze regio wordt er een kilometervergoeding gerekend conform het overheidstarief van 0,3542 euro per kilometer, gerekend vanaf afrit Oostkamp.


Voor ondersteuning per mail/telefoon of voor de opmaak van een verslag/overleg met externe diensten e.d. wordt de tijd gerekend die hiervoor wordt uitgetrokken, aan 60 euro per uur.


Terugbetaling


Voor vragen omtrent terugbetaling wordt geadviseerd contact op te nemen met je ziekenfonds. Ik heb geen erkenning als psychotherapeut, ik heb geen RIZIV-erkenning.


Personen die over een Persoonsvolgend Budget (PVB) beschikken via het VAPH kunnen (auti)coaching/individuele begeleiding/assistentie via dit budget betalen.

Dit kan in overleg met voorziening waar je verblijft of door middel van een contract, bv. via een bijstandsorganisatie. Het VAPH dient dit contract eerst goed te keuren.

Loopbaanbegeleiding 

Duur


Er is de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximum 30 minuten.


De eerste loopbaancheque geeft je recht op 4u coaching die in minimum 2 sessies dient plaats te vinden (in de praktijk of via skype/whatsapp).

De tweede loopbaancheque geeft je recht op 3u coaching (in de praktijk of via skype/whatsapp). 


Hoe deze uren worden verdeeld, wordt in overleg bepaald.


Op het einde van het traject heb je recht op een nazorggesprek van 30 minuten.


Prijs


Beide cheques kosten je 40 euro, wat neerkomt op 10 euro/uur voor de eerste cheque en 13,33 euro/uur voor de tweede cheque. 


Je dient zelf je loopbaancheques aan te vragen via de VDAB-website.


Deze cheque is een geldig betaalmiddel voor de coachinggesprekken.  


Indien je na het eerste gesprek beslist het loopbaancoachingstraject verder te zetten, geef je de eerste cheque af. 


De tweede cheque kan pas aangevraagd worden na het afsluiten van de eerste.

Rebecca Van Overbeke - Praktijk Het Kruispunt - Psychologisch Consulent/Loopbaancoach/Counselor i.o. - Oostkamp